Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo (drugi upisni rok) koji će se održati 16.09.2021. godine, možete preuzeti kao prilog ovog…


Read more

Upis u zimski semestar studijske 2021/2022. godine

| Elektrotehnički fakultet |

Upis će se vršiti od 14.09.2021. godine do 30.09.2021. godine

Za upis u zimski semestar u studijskoj 2021/2022. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks (obavezno upisati predmete zimskog semestra);

2. Upisni list, semestralni…


Read more

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete zadržavaju status studenta u studijskoj 2021/2022. godini (apsolventski staž).

Za evidentiranje apsolventskog staža potrebno je predati sljedeće…


Read more

Evidentiranje počinje od 21. 09.2021.godine i traje do 16.10.2021. godine.

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks;

2. Semestralni listi…


Read more

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Prijava…


Read more

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA…


Read more

Pozivaju se studenti Elektrotehničkog fakulteta da sudjeluju u projektu „Edukativni i training simulator u realnom vremenu za smart grid mreže“, koji se realizira uz podršku Kantonalnog ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade (projekt po…


Read more

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (3) i 19. Uredbe o…


Read more

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba