Pitanja/oblasti za polaganje pismenog, praktičnog i usmenog ispita i Lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni, praktični i usmeni ispit po Javnom oglasu za radno mjesto Laborant.


Read more

Odluka direktni sporazum UNILAB

| Javne nabavke |

Odluka direktni sporazum UNILAB - iznajmljivanje GPRS kartice 2022.


Read more

Odluka o izboru mreže 2022

| Javne nabavke |

Odluka o izboru mreže 2022


Read more

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, organizira Dan otvorenih vrata u subotu, 28.05.2022. godine, u periodu od 10:00 do 16:00 sati u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb.

Ova manifestacija predviđena je u okviru…


Read more

Odluka o izuzeću od 12.05.2022.

| Javne nabavke |

ODLUKA

o izmjeni i dopuni

Odluke o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (br. 02-1104/22 od 08.03.2022. godine.


Read more

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2021/2022. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje od 16.5.2022. godine do 20.5.2022. godine,…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke…


Read more

Poslovnik o radu Komisije za prijem u radni odnos za radno mjesto Spremačica


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba