Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Kompjuterska oprema


Read more

Odluke o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluke o direktnom sporazumu


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

Odluke o direktnom sporazumima

| Javne nabavke |

Odluke o direktnom sporazumima


Read more

Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2020. - 31.01.2021. godine


Read more

Privremeni plan nabavki za 2021 godinu

| Javne nabavke |

Privremeni plan nabavki za 2021 godinu


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba