Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma


Read more

Odluka o poništenju postupka javne nabavke


Read more

Odbrana naučnoistraživačkog seminara - Nermin Čović

| Automatika i elektronika |

Na osnovu čl. 1, 4, 5. i 6. Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća…


Read more

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), zakazuje…


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Svečani čin promocje diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu održat će se u subotu, 18. decembra 2021. godine u terminu od 11 do 13 sati u sali Bosanskog kulturnog centra (BKC), uz striktno pridržavanje mjera lične zaštite.

Na promociji…


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Upis počinje od 6.12.2021. godine i traje do 31.12.2021. godine

Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini potrebno je predati sljedeće…


Read more

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila studiranja za…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba