Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30.08.2021. godine do 27.09.2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se…


Read more

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30. 08. 2021.godine do 10. 09. 2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u…


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

Odluka o poništenju postupka javne nabavke


Read more

Upis počinje od 14.07.2021. godine i traje do 23.07.2021. godine.

Napomena: Utorak, 20.07.2021. godine je neradni dan, zbog obilježavanja vjerskog praznika (Kurban Bajram)

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba