Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Upis počinje od 6.12.2021. godine i traje do 31.12.2021. godine

Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini potrebno je predati sljedeće…


Read more

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila studiranja za…


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Krizni plan pripravnosti i odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim koronavirusom Covid-19 Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

U skladu sa članom 10. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto  Viši stručni saradnik za IKT poslove (broj: 02-5455/21 od 26.10.2021. godine), Elektrotehnički fakultet u…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća…


Read more

Javni oglas za prijem u radni odnos

| Elektrotehnički fakultet |

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (3) i 19.…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba