Odgovori sa prijemnog ispita iz matematike održanog 29.06.2022. godine


Read more

KONKURS za izbor akademskog osoblja

| Automatika i elektronika |

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Na osnovu člana 103. stav (1) Zakon o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, br. 33/17,
35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj:…


Read more

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo, te raspored kandidata po salama za polaganje ispita, možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.…


Read more

JAVNI POZIV ZA NABAVKU RAZNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA 2022


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za…


Read more

Kompanija Infineon je jedan od vodećih svjetskih proizvođača poluprovodnika koji ima više od 50 hiljada zaposlenih širom svijeta. Njihovi proizvodi se koriste u automobilskoj industriji, energetici i IoT.

U okviru radionice će biti predstavljena kompanije…


Read more

Pozivamo vas da učestvujete na skupu mladih istraživača koji organizuje Odjeljenje tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Poziv se odnosi na studente III…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba