Na sva četiri odsjeka troškove studija snosi osnivač na osnovu odluke Vlade Kantona Sarajevo.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u…


Read more

OBAVIJEST O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

| Elektrotehnički fakultet |

Odluka o Planu korištenja godišnjeg odmora radnika Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta za 2022 godinu.


Read more

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini, provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice https://upisi.unsa.ba


Read more

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini, provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA  i web…


Read more

KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU


Read more

Konačne rang liste

| Elektrotehnički fakultet |

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023.


Read more

Upis počinje od 14.07.2022. godine i traje do 22.07.2022. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba