Upis počinje od 13.10.2021. godine i traje do 20.10.2021. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski…


Read more

Objavljene su Konačne rang-liste kandidata za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2021/2022. godini.


Read more

Sastanak sa kandidatima koji su iskazali prigovore na preliminarne rang liste za upis na 2. ciklus studija će biti održan online na Google meet platformi.

Sastnaku će pristustvovati predsjednici Komisija (centralne - fakultske i komisija po odsjecima)

Sa…


Read more

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu su date u prilogu. Prigovore na rezultate prijemnog ispita kandidati mogu uputiti putem emaila na adresu predsjednika Komisije za prijem i upis studenata…


Read more

Početak nastave na višim godinama pomjera se sa 04.10.2021. godine i počinje 11.10.2021. godine.

U periodu od 04. do 10.10.2021. godine biće organizovan ispitni rok za predmete neparnog semestra.

U periodu od 11. do 17.10.2021. godine biće organizovan…


Read more

Nastava na prvoj godinu prvog ciklusa studija za brucoše

| Elektrotehnički fakultet |

Svi studenti brucoši će imati uvodno predavanje u ponedjeljak 04.10.2021. sa početkom u 9:00.

Predavanje će biti održano online.

Link za pristup prvom predavanju predavanju za studente prvog ciklusa studija - svi studijski programi (kliknite ovdje):
 

L…


Read more

Dana 01.10.2021. godine novoupisani studenti na prvu godinu prvog ciklusa studija, te na stručni studij trebali su na svoje email adrese koje su koristili prilikom prijave na Konkurs za upis putem sistema upis.unsa.ba dobiti akreditive za pristup…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba