Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30.08.2021. godine do 27.09.2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se…


Read more

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30. 08. 2021.godine do 10. 09. 2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj…


Read more

Upis počinje od 14.07.2021. godine i traje do 23.07.2021. godine.

Napomena: Utorak, 20.07.2021. godine je neradni dan, zbog obilježavanja vjerskog praznika (Kurban Bajram)

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi…


Read more

Objavljene su Konačne rang liste kandidata za upis na Prvi ciklus studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022 godini u prvom upisnom roku.

Rang-liste kandidata možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Kandidati koji nisu stekli…


Read more

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I. ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022. godina (I. upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz matematike koji…


Read more

Obavještavaju se osobe koje su na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja i osobe koje su završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave…


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba