Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20, 40/20, i 39/21), člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12 stav (3) i 19. Uredbe o…


Read more

Krizni plan pripravnosti i odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim koronavirusom CoVID-19


Read more

Lista pitanja, propisa i literature za polaganje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto: Šef službe za računovodstvo i finansije na Univerzitetu u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu.


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog…


Read more

Konačna rang-lista prijavljenih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij


Read more

Upis počinje od 11.01.2022. godine i traje do 18.01.2022. godine

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini stekli…


Read more

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet obavještava da se…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba