UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E


Omar Bilalović, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"…


Read more

Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog…


Read more

Obrazac praćenja ugovora/ovirnog sporazuma


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje…


Read more

Novogodišnji praznici

| Elektrotehnički fakultet |

Zbog obilježavanja Novogodišnjih praznika Fakultet neće raditi od 01.01.2022. godine (subota) do 03.01.2022. godine (pondedelja).

Prvi radni dan u Novoj 2022. godini je 04.01.2022. godine (utorak).


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje…


Read more

Na osnovu čl. 81. st. (2) i (3) i 135. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), čl. 92. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 25. Pravila studiranja za treći ciklus studija…


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba