Objavljene su Konačne rang liste kandidata za upis na Prvi ciklus studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022 godini u prvom upisnom roku.

Rang-liste kandidata možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Kandidati koji nisu…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća…


Read more

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), zakazuje…


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sistematski ljekarski i sanitarni pregled


Read more

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I. ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022. godina (I. upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz…


Read more

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 01.07.2021. godine


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo, te raspored kandidata po salama za polaganje ispita, možete preuzeti kao prilog ovog…


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba