...
Univerzitet u sarajevu - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Najvažnija obavještenja i novosti na jednom mjestu

Najvažnija obavještenja i novosti na jednom mjestu

Odluke o isplatama za 2023/2024

U prilogu dokument sa isplatama za 2023, 2024 godinu.

Odluke o isplatama - 2024/01

[Odluke 2023_Prvi_dio](https://drive.google.com/file/d/1siV23zrf4EV1Kq_x6wY5fvLnZsUJ...

Redovne sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu

Zapisnik sa 10 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

[Zapisnik sa 11 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF](https://drive.google.com/f...

Prijava za polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit održat će se u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Srijedu 29.06.2022

Prijemni ispit održat će se u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Srijedu 29.06.2022...