...
Univerzitet u sarajevu - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Najvažnija obavještenja i novosti na jednom mjestu

Najvažnija obavještenja i novosti na jednom mjestu

Redovne sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu

Zapisnik sa 10 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

[Zapisnik sa 11 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF](https://drive.google.com/f...

Prijava za polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit održat će se u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Srijedu 29.06.2022

Prijemni ispit održat će se u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Srijedu 29.06.2022...