Enrollment in the first year of the first cycle of studies and the first year of professional studies in the academic year 2023/2024.

Upis počinje od 17.07.2023. godine i traje do 21.07.2023. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Kandidati koji nisu stekli pravo upisa imaju mogućnost prijaviti se na drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini u periodu od 28.08.2023. do 08.09.2023. godine.

Dokumentacija za upis se predaje u Studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 10:00 – 14:00 sati.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

 1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA,

 2. Svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (originalne dokumente),

 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),

 4. Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ne starije od 6 mjeseci),

 5. dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja,

 6. Indeks/upisnicu i upisni materijal ( upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta- uplatnica u prilogu obavještenja),

 7. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

 8. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i termini za Elektrotehnički fakultet su od 02.-03.08.2023. godine i isti dostaviti u septembru),

 9. Ugovor o studiranju u 2 primjerka (preuzeti iz priloga),

 10. Dokaz o uplati upisnine/školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja), Redovan studij (prvi ciklus studija): 100,00 KM Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM

 11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

 12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

 13. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

VAŽNO!!!

 1. Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) obavezni su prilikom upisa dostaviti dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 50%.
 2. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece školarine.

  KonacnaRangListaRedovni_RI (1).pdf

  KonacnaRangListaRedovni_EE (1).pdf

  KonacnaRangListaRedovni_AiE (1).pdf

  KonacnaRangListaRedovni_RS (1).pdf

  KonacnaRangListaRedovni_TK (1).pdf

  Upisni materijal.pdf

  UGOVOR O STUDIRANJU -stručni studij 2023.docx

  UGOVOR O STUDIRANJU - I ciklus 2023.docx

  Uputstvo za popunjavanje indeksa i semestralnog lista-Stručni studij.doc

  Obavještenje-upis.doc

  Uputstvo za popunjavanje indeksa i semestralnog lista-I ciklus- AE i RI.doc

  Uputstvo za popunjavanje indeksa i semestralnog listaI ciklus-EE-TK.doc

  Raspored obavljanja ljekarskih pregleda studenata za upis na fakultet_23-24.docx

  uplatnica_I ciklus_redovni.png

  uplatnica_ISSS_ETF (1).png

  uplatnica_stručni studij.png

  uplatnica_ISSS_UNSA (1).png