Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu predstavlja najstariju i najveću visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini, koja školuje kadrove iz različitih oblasti elektrotehnike i računarstva.

Od svog osnivanja 1961. godine, Elektrotehnički fakultet obrazuje vodeće stručnjake u oblasti automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike, telekomunikacija. Studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu je u proteklih preko 50 godina završilo 5187 diplomiranih inžinjera, 445 magistara nauka i 108 doktora tehničkih nauka. Svi oni su zaposlenje pronašli ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom svijeta, u SAD, Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Japanu i drugim tehnološki najrazvijenijim zemljama svijeta. Stručnjaci sa diplomom stečenom na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu rade u najvećim svjetskim kompanijama i pri tome se nikada nije postavljalo pitanje da li ovu diplomu priznati ili ne.

Ovim se teško može pohvaliti bilo koja druga javna ili privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.

Danas se studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu odvija u tri ciklusa akademskog studija:

te:

Svi studijski programi su usklađeni sa programima sličnih visokoškolskih ustanova u Evropi i trenutno na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu studira 1015 studenata Prvog ciklusa, 322 studenata Drugog ciklusa i 44 studenata na doktorskom studija. Od studijske 2005/2006. godine, od kada se nastava izvodi po novim programima, studij je uspješno okončalo 685 studenata Prvog ciklusa i 320 studenata Drugog ciklusa.

Svake godine određeni broj studenata odluči da svoje obrazovanje nastavi na prestižnim svjetskim univerzitetima u Njemačkoj, Austriji, Japanu i pri tome im budu priznati svi krediti prikupljeni tokom studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Od 2012. godine su studijski programi Prvog ciklusa studija (sva četiri akdemska programa) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu dobili međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi Prvog ciklusa iz oblasti iz automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

Podaci o akreditaciji programa Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu se mogu pronaći na slijedećem linku, gdje ime Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu stoji zajedno sa svim drugim prestižnim univerzitetima Njemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja. Ovakvom akreditacijom se ne može pohvaliti ni jedna druga visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.

Još jedna od prednosti studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u odnosu na druge visokoškolske ustanove je permanentna potražnja za stručnjacima iz oblasti elektrotehnike, računarstva i telekomunikacija. To potvrđuju i podaci sa biroa za zapošljavanje, gdje se stručnjaci sa diplomom Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu u pravilu zadržavaju vrlo kratko, samo do pronalaska prvog posla. Svakako, veliki broj studenata svoje zaposlenje pronađe čak i prije formalnog završetka studija.

Sve ove činjenice govore u prilog tvrdnji da je odluka o upisu studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu najpouzdanija i najbolja odluka za budućnost svakog mladog čovjeka željnog znanja.

Ukratko, studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu treba upisati:

  • zato što umjesto obećanja, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu kao garanciju nudi višedecenijsku tradiciju potvrđenu iskustvima brojnih generacija bivših studenata, zato što Elektrotehnički fakultet u Sarajevu predstavlja jedinu visokoškolsku ustanovu sa međunarodno akreditiranim programima,
  • zato što se stjecanjem diplome Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu otvaraju nebrojene prilike za posao i nastavak obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba