Za prijavu i odbranu doktorske disertacije na Elektotehničkom fakultetu Sarajevo, pored opštih pravila utvrđenih Zakonom i pravilima Univerziteta u Sarajevu, procedura se mora obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku podnošenja i prihvatanja teme doktorskog rada na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Takodjer, doktorske disertacije kao i magistarske teze, moraju biti uskladjene sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju doktorske disertacije i magistarskog rada na ETF-Sarajevo.