Poslovno-tehnička saradnja Elektrotehničkog fakulteta i Chili.Chips Company

Poslovno-tehnička saradnja Elektrotehničkog fakulteta i Chili.Chips Company

Na ugovor o poslovno-tenhničkoj saradnji sa Sarajevskim ETF-om gledamo kao na početak nove faze na našem razvojnom putu. Njime se otvaraju mogućnosti za proširenje postojećih aktivnosti ne samo u oblasti pružanja usluga razvoja čipova za strane naručioce, nego i vlastitih proizvoda za koje još uvijek ne postoje "Made in BiH" ekvivalenti.

Biti prvi u određenoj oblasti iziskuje neuporedivo više truda i napora u odnosu na hod utabanom stazom. Obučavanje budućeg kadra za vrstu posla koja još uvijek ne postoji u našem okruženju, i to pod kompetitivnim pritiskom već dobro razvijenog i uvelike profitabilnog IT sektora, je jedan od izazova sa kojima se suočavamo.

U tom pogledu je od neprocijenjivog značaja doprinos ETFPGA kluba pod vodstvom doc.dr.Nedima Osmića i okriljem Odsjeka za automatiku i elektroniku. Nadamo se da će ovaj prvi mali korak za svakog pojedinca i studenta uključenog u rad kluba prerasti u veliki za sve nas zajedno, a posebno za BiH 'know-how' u oblasti mikroelektronike i čipova.

Dekanat_06.jpg

Dekanat_07.jpg

Dekanat_02.jpg

Dekanat_04.jpg

Dekant_01.jpg
\