Odbrana Naučnoistraživačkog seminara 2.1. - Emir Dervišević

Obavijest o odbrani Naučnoistraživačkog seminara 2.1. za studenta Emira Derviševića, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, zajedno sa sažetkom seminara možete preuzeti ispod: