Postupanje sa Covid pozitivnim studentima ili studentima kojima je određena mjera izolacije/samoizolacije

Cijeneći epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, dostavljena nam je instrukcija za postupanje sa Covid pozitivnim studentima ili studentima kojima je određena mjera izolacije/samoizolacije, te u skladu sa tim i onemogućen izlazak na redovne ispitne rokove utvrđene Akademskim kalendarom.

Fakulteti/akademije su obavezni, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, Covid pozitivnim studentima odnosno studentima kojima je određena mjera izolacije/samoizolacije (za vrijeme trajanja septembarskog ispitnog roka) odrediti naknadne termine za polaganje završnih ispita u što skorijem terminu a najkasnije do 14.10.2022. godine, po zahtjevu studenta i uz predočenje dokumentacije koja dokazuje nemogućnost izlaska na predviđene ispitne termine utvrđene Akademskim kalendarom.

Nakon okončanja svih naknadnih termina, predmetni nastavnici treba da dostave spisak studenata koji su izlazili na naknadne termine i njihove ocjene Studentskim službama fakulteta/akademije nakon čega će biti omogućen upis ocjena u informacioni sistem.

Instrucija za postupanje sa Covid pozitivnim studentima