Upis u prvu i drugu godinu studija na 3. (trećem) ciklusu studija – doktorskom studiju u akademskoj 2023/2024. godini

Upis počinje od 01.12.2023. godine i traje do 08.12.2023. godine

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklus studija-doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini stekli uvjete za upis na Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, pored već predatih dokumenata, podnose:

  1. Indeks/upisnicu, upisni list, semestralni list i dva prijavna lista – obrazac ŠV 20 (komplet upisnog materijala iznosi 30,00 KM i isti možete preuzeti na portirnici Fakulteta/uplatnica u prilogu obavještenja);
  2. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm);
  3. Ugovor o učenju u dva primjerka (preuzeti u Službi za nastavu);
  4. Ugovor o studiranju u dva primjerka (preuzeti u Službi za nastavu);
  5. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja); Kandidati koji su primljeni u prvu/drugu godinu III ciklusa studija dužni su uplatiti školarinu u iznosu od 4.000,00 KM (školarina se može uplatiti u dvije rate).
  6. Dokaz o uplati za Informacioni sistem Studentske službe/ETF (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);
  7. Dokaz o uplati za Informacioni sistem Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja).

Potrebne dokumente dostaviti u Službu za nastavu Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.