Poziv na festival Dana planete zemlje - "Urban AgriFest"

"Urban AgriFest" organizuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa UNDP BiH i POPs projektom kojeg finansira Ambasada Švedske u BiH, zajedno sa drugim partnerima.

Ovaj festival ima za cilj podići svijest o važnosti zaštite okoliša i očuvanja prirode, te promovisati održive prakse i zdrave stilove života.

Festival će uključivati mnoštvo aktivnosti, poput predavanja, radionica, glumačkih predstava i takmičenja, te će okupiti studente i srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine.

U sklopu festivala, organizovan je „AgriFest“ koji podrazumijeva sajam proizvoda i usluga proizvođača koji su bivši studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Više informacija o samom eventu možete dobiti na linku eventa.

Također, jedna od aktivnosti na festivalu je i takmičenje „AgrIN“. Ovo takmičenje je namijenjeno studentima i učenicima završnih razreda srednjih škola koji imaju inovativne ideje u poljoprivrednom i/ili prehrambenom sektoru BiH.

Urban Agri fest.jpg