OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U PRVU I DRUGU GODINU STUDIJA NA III (TREĆEM) CIKLUSU STUDIJA – DOKTORSKOM STUDIJU U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

Upis počinje od 16.01.2023. godine i traje do 20.01.2023. godine

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklus studija-doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2022/2023. godini stekli uvjete za upis na Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, pored već predatih dokumenata, podnose:

 1. Indeks/upisnicu i upisni materijal (navedeni upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom u iznosu od 30,00 KM na portirnici Fakulteta- uplatnica u prilogu obavještenja);
 2. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm);
 3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka (preuzeti u Službi za nastavu);
 4. Ugovor o studiranju u četiri primjerka (preuzeti u Službi za nastavu);
 5. Dokaz o izvršenoj uplati školarine -uplatnica (primjer uplatnice u prilogu obavještenja); Kandidati koji su primljeni u prvu/drugu godinu III ciklusa studija su dužni uplatiti iznos od 2.000,00 KM prilikom upisa u zimski semestar, a ostatak iznosa najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.
 6. Dokaz o uplati za Studentski informacioni sistem/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
 7. Dokaz o uplati za Studentski informacioni sistem/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja), Potrebne dokumente dostaviti u Službu za nastavu Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svaki radni dan od 10:00 do 14:00 sati.

  Napomena:

  Nastavni ansambl za treći ciklus studija – doktorski studij, po oblastima, se nalazi u prilogu obavještenja.

  NA VDS EE.pdf
  NA VDS AE.pdf
  NA VDS RI.pdf
  NA VDS TK.pdf

  uplatnica_upisni materijal.png

  uplatnica_III ciklus.png

  uplatnica_ISSS_ETF.png

  uplatnica_ISSS_UNSA.png