UPIS STUDENATA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA - DOKTORSKOG STUDIJA U

UPIS STUDENATA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA - DOKTORSKOG STUDIJA U

ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023. GODINE

Upis počinje od 05.12.2022. godine i traje do 30.12.2022. godine

Potrebne dokumente dostaviti u Službu za nastavu Elektrotehničkog fakulteta, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2022/2023. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 1. Indeks (upisati predmete na predviđenim mjestima u indeksu za naredni semestar);
 2. Upisni list, semestralni list, dva prijavna lista -obrazac ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na portirnici fakulteta, primjer uplatice u prilogu obavještenja);
 3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisati i predati u dva primjerka);
 4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine -uplatnica (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

  Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju iznos od 7.000,00 KM (50% od ukupno utvrđenog iznosa, prilikom upisa u zimski semestar, a preostalih 50% najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru).

  Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 260,00 KM za ponovni upis u godinu studija.
 5. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
 6. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja).

  uplatnica_III ciklus.png

  uplatnica_ISSS_ETF.png

  uplatnica_ISSS_UNSA.png

  uplatnica_upisni materijal.png