Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022./2023. godini

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini se vrši u periodu od 13. 06. 2022. do 24. 06. 2022. godine
Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini, podnosi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA.

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini, održaće se u srijedu, 29. 06. 2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.
Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).
Saglasno uvjetima Konkursa, kandidati koji ne pristupe prijemnom ispitu, smatraće se da su odustali od upisa, odnosno njihova prijava neće biti razmatrana.