Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2022/2023. godini (drugi prijavni rok)

Upis počinje od 20.10.2022. godine i traje do 24.10.2022. godine.

Dokumentacija za upis se predaje u studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 10:00 – 14:00 sati.

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (drugi prijavni rok) stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

  1. Indeks/upisnicu i upisni materijal ( upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta- uplatnica u prilogu obavještenja),
  2. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),
  3. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
  4. Ugovor o učenju (izvršiti odabir izbornih nastavnih predmeta za zimski i ljetni semestar kroz informacioni sistem za podršku nastavi Zamger i potpisan predati u dva primjerka);
  5. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti ugovor iz priloga),
  6. Dokaz o uplati školarine (uputstvo za uplatu u prilogu obavještenja), Redovan studij (drugi ciklus studija): 130,00 KM Redovan samofinansirajući studij (drugi ciklus studija): 2.000,00 KM
  7. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
  8. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
  9. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).
VAŽNO!!!

Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) obavezni su prilikom upisa dostaviti dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 50%.

Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

Prilog:

uputstvo_za_uplate.pdf

Upisni materijal.pdf

UGOVOR O STUDIRANJU -II ciklus.docx

uplatnica_ISSS_UNSA_izejtz.png

uplatnica_ISSS_ETF_dinoby.png