Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba.


Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 12.06.2023. - 30.06.2023. godine

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini, održaće se u srijedu, 05.07.2023. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).

Saglasno odredbama Konkursa, kandidat koji putem putem informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba izvrši prijavu za upis na fakultet, obavezan je polagati prijemni ispit, u protivnom njegova prijava neće biti razmatrana.

Odluka o kriterijima za rangiranje.pdf

Odluka o vrednovanju rezultata prijemnog ispita.pdf

uplatnica_prijemni.png