Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2022/2023. godini- treći prijavni rok

Upis počinje od 11.10.2022. godine i traje do 14.10.2022. godine.

Dokumentacija za upis se predaje u studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 10:00 – 14:00 sati.

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (treći prijavni rok) stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

 1. Indeks/upisnicu i upisni materijal ( upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta- uplatnica u prilogu obavještenja),
 2. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),
 3. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
 4. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti ugovor iz priloga),
 5. Dokaz o uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja), Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM
 6. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
 7. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
 8. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

  uplatnica_I ciklus_redovni

  uplatnica_stručni studij

  uplatnica_ISSS_ETF

  uplatnica_ISSS_UNSA

  Uputstvo za popunjavanje indeksa i semestralnog lista-Stručni studij

  UGOVOR O STUDIRANJU -stručni studij