Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2022/2023. godini (prvi prijavni rok)

Upis počinje od 12.10.2022. godine i traje do 20.10.2022. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Dokumentacija za upis se predaje u studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 10:00 – 14:00 sati.

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (prvi prijavni rok) stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

 1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA,
 2. Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovinia, odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH, a čiji su dokumenti u postupku priznavanja, mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. Dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja,
 6. Indeks/upisnicu i upisni materijal ( upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta- uplatnica u prilogu obavještenja),
 7. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),
 8. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
 9. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti ugovor iz priloga),
 10. Dokaz o uplati školarine (uputstvo za uplatu u prilogu obavještenja),

Redovan studij (drugi ciklus studija): 130,00 KM Redovan samofinansirajući studij (drugi ciklus studija): 2.000,00 KM 11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja), 12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja), 13. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

VAŽNO!!!

 1. Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) obavezni su prilikom upisa dostaviti dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 50%.
 2. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

  uplatnica_ISSS_ETF

  uplatnica_ISSS_UNSA

  uputstvo_za_uplate.pdf

  Upisni materijal.pdf

  UGOVOR O STUDIRANJU -II ciklus.docx