Upis u ljetni semestar 2022-2023.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra u akademskoj 2022/2023. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija

Upis počinje od 15.05.2023. godine i traje do 19.05.2023. godine

Potrebne dokumente dostaviti u Službu za nastavu Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati. Za ovjeru zimskog i upis ljetnog semestra u akademskoj 2022/2023. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

  1. Semestralni list (Semestralni list možete kupiti na portirnici Fakulteta, uplatu izvršiti prema Instrukciji za uplate koja se nalazi u prilogu obavještenja);

  2. Indeks (obavezno upisati predmete ljetnog semestra);

  3. Dokaz o izvršenoj uplati druge rate školarine/uplatnica. (Uplatu izvršiti prema Instrukciji za uplate koja se nalazi u prilogu obavještenja).

    INSTRUKCIJE ZA UPLATU