Upis u ljetni semestar 2022/2023

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2022/2023. godini za studente prvog, drugog ciklusa studija, stručnog studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Upis počinje 06.02.2023. godine i traje do 24.02.2023. godine

Potrebne dokumente dostaviti u Službu za nastavu Univerziteta u Sarajevu-Elektrotehničkog fakulteta, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2022/2023. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 1. Semestralni list (upisati predmete i predmetne profesore ljetnog semestra). Semestralni list možete kupiti na portirnici fakulteta;
 2. Indeks (obavezno upisati predmete ljetnog semestra);
 3. Ugovor o učenju za ljetni semestar, ukoliko je došlo do promjene izbornih predmeta (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisati i predati u dva primjerka)
 4. Dokaz o izvršenoj uplati druge rate školarine/uplatnica. Uplatu izvršiti prema Instrukciji za uplate koja se nalazi u prilogu obavještenja;
 5. Studenti strani državljani, ukoliko nisu dostavili prijavu boravka pri upisu u zimski semestar, trebaju je dostaviti prilikom upisa u ljetni semestar.

  NAPOMENA:
  Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji imaju status apsolventa/apsolventa- ponovca u akademskoj 2022/2023. godini nemaju obavezu upisa ljetnog semestra.

  Instrucije za uplatu na ovom linku