Ugovor o studiranju

Kandidati koji su, u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini, izvršili upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, obavezni su da potpišu Ugovor o studiranju.

Ugovor o studiranju preuzeti iz priloga obavještenja, isprintati u 4 (četiri) primjerka, potpisati i predati na šalter Studentske službe, svaki radni dan u periodu od 10:00-14:00 sati.

UGOVOR O STUDIRANJU - I ciklus

UGOVOR O STUDIRANJU -stručni studij