Liste ponuđenih tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija u studijskoj 2022/2023. godini

U prilogu su liste ponuđenih tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija u studijskoj 2022/2023. godini

EE.pdf

Dopune_Odluka_EE_10.03.2023.PDF

RI-Odluka-08.02.2023.pdf

Dopuna_Odluka_RI_10.03.2023.PDF

RI-Odluka-03.04.2023.PDF

TK.pdf

AiE.pdf

Odluka o dopuni tema RI.PDF