Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za telekomunikacije

Glavna oblast studiranja: Telekomunikacije

Ciklus studija: Prvi ciklus studija (Bakalaureat)

Minimalan broj stečenih ECTS: 180

Zvanično trajanje studijskog programa: Šest semestara/Tri godine

Uslovi za upis: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine i prijemni ispit iz matematike

Način studiranja: Full-time

Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski

Akreditacija: ASIIN, Euro-Inf®

Obrazovni ciljevi:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek telekomunikacije:

posjeduje fundamentalna znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike, elektronike, elektromagnetike i teorije informacija potrebna inženjerima elektrotehnike sa fokusom na primjenu u oblasti telekomunikacija
ima široko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike i telekomunikacija sa uvidom u aktuelnu problematiku telekomunikacija što ga osposobljava da identifikuje i rješava inženjerske probleme iz oblasti telekomunikacija i doprinosi projektovanju telekomunikacionih sistema i procesa
posjeduje slijedeće vještine neophodne da radi kao inženjer telekomunikacija:
projektovanje, planiranje, operativno vođenje i održavanje: komunikacionih sistemima i softverskih aplikacija potrebnih za rad ovih sistema; elektroničkih sistemima vezanih za telekomunikacione sisteme; komunikacionih mreža, telemetrijskih i sličnih aplikacija;sistema za obradu signala
projektovanje komponenti i podsistema telekomunikacionih sistema
posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja iz oblasti telekomunikacija ili srodnih oblasti
osposobljen je pratiti i koristiti relevantnu stručnu literaturu i kotinuirano usvajati nova znanja kroz neformalne metode učenja i njihovu primjenu u praksi, te svjestan neophodnosti daljeg usavršavanja u struci kroz proces cjeloživotnog učenja
posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je na timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini.

Ishodi učenja:

Student po okončanju prvog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

osnovno znanje iz matematike i fizike, kao i dublje znanje i razumijevanje elektrotehnike
osnovna inženjerska znanja iz pristupa analizi, iskazivanju i rješavanju problema
uvid u povezanost telekomunikacija sa elektrotehnikom i drugim inženjerskim disciplinama, kao i sa matematikom, fizikom i informatikom
znanja iz informatike i programiranja potrebna za primjenu računarskih metoda
dobra specijalistička znanja iz slijedećih oblasti telekomunikacija: elektronika, elektromagnetna polja i prostiranje talasa, teorija informacija, signala i sistema u telekomunikacijama, telekomunikacijske tehnike, čvorišta u telekomunikacionim mrežama, bežične telekomunikacije, umrežavanje, mrežni protokoli i teorija prometa,
sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inženjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti telekomunikacija
sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u telekomunikacijama sa kojima se nisu susreli tokom školovanja
sposobnost rješavanja navedenih problema primjenom stečenih inženjerskih
znanja, opštih znanja iz matematike, fizike i informatike, te specijalističkih
znanja iz telekomunikacija uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći
sposobnost da osmisle i provedu testove i eksperimente iz oblasti telekomunikacija iz kojih mogu izvesti zaključke i provjeriti hipoteze
sposobnost analize, sinteze i konfiguracije: komunikacionih sistema,
elektroničkih sistemima vezanih za telekomunikacione sisteme
komponenti i podsistema telekomunikacionih sistema
komunikacionih mreža, telemetrijskih i sličnih aplikacija
sistema za obradu signala
komunikacionih sistema i softverskih aplikacija potrebnih za rad ovih sistema upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standardev
poznavanje upotrebe telekomunikacija u praksi, poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje telekomunikacioni sistemi, njihove rad i održavanje aktivnosti imaju na okolinu i shvatanje potrebe za održivim razvojem
shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja telekomunikacija i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima telekomunikacija
sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama
sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti telekomunikacija
sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija.

Plan i program studija:

Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.