Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Magistar/master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za telekomunikacije

Glavna oblast studiranja: Telekomunikacije

Ciklus studija: Drugi ciklus studija (Magistar)

Minimalan broj stečenih ECTS: 120

Zvanično trajanje studijskog programa: Četiri semestra/Dvije godine

Uslovi za upis: Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje 180 ECTS, prijemni ispit iz odabranih oblasti telekomunikacija i matematike

Način studiranja: Full-time

Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski

Obrazovni ciljevi:

Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek Telekomunikacije:

posjeduje napredna znanja iz oblasti procesiranja signala, telekomunikacijskih sistema, multimedijalnih sistema i računarskih mreža sa fokusom na primjenu u rješavanju kompleksnih problema iz oblasti telekomunikacija ima široko obrazovanje iz oblasti telekomunikacija sa uvidom u aktuelnu problematiku telekomunikacija što ga osposobljava za razvoj i projektovanje složenih sistema posjeduje vještine neophodne da radi kao inžinjer telekomunikacija na poslovima analize, projektovanja i realizacije hardvera i softvera telekomunikacionih sistema za različite namjene posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je na timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini

Ishodi učenja:

Student po okončanju drugog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

znanje i razumijevanje savremenih tema iz oblasti telekomunikacije, koji mu omogućavaju da upoređuje različite pristupe, odabire rješenja i odlučuje o dizajnu i načinu realizacije složenih sistema sposobnost formuliranja zahtjeva pri dizajnu složenih sistema, razvoja njegovih komponenti i cjeline, planiranja razvojnih faza i organiziranja procesa razvoja sistema sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva odgovarajućih problemima iz oblasti telekomunikacija sposobnost projektovanja i implementacije složenih telekomunikacijskih procesa i komponenti, uključujući i programiranje potrebnih rješenja znanja iz slijedećih oblasti telekomunikacija: procesiranje signala, simulacija telekomunikacionih procesa, optički telekomunikacioni sistemi, arhitektrura paketskih čvorišta, pristupne bežične mreže, mobilne komunikacije, kriptografija i sigurnost, osiguravanje kvaliteta usluge, kompresija slike i videa, multimedijalni sistemi, upravljanje telekomunikacijskim mrežama, mreže nove generacije sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inžinjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti telekomunikacija sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u telekomunikacijama sa kojima se nisu susreli tokom školovanja primjenom stečenih inžinjerskih i širokih specijalističkih znanja iz telekomunikacija uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći sposobnost analize, projektovanja i realizacije telekomunikacionih sistema i njihovih dijelova upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde poznavanje upotrebe telekomunikacija u praksi, poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje telekomunikacioni sistemi, njihove rad i održavanje aktivnosti imaju na okolinu i shvatanje potrebe za održivim razvojem shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja telekomunikacija i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima telekomunikacija sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti telekomunikacija sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija.

Plan i program studija:

Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.