Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (treći prijavni rok)

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (treći prijavni rok), održaće se u ponedjeljak, 03.10.2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (treći prijavni rok) je u prilogu obavještenja.

Prilog:
Spisak kandidata_I ciklus_III rok