Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo (drugi rok) 15.09.2022. godine sa rasporedom polaganja po salama

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo (drugi rok) 15.09.2022. godine sa rasporedom polaganja po salama

Spisak_kandidata_za_prijemni-1C-2T-sep-2022