Mag. ing. Selmir Gajip


Kontakt Informacije

Pozicija:

Asistent

Odsjek:

Odsjek za automatiku i elektroniku

Pripadnost:

Povezan


Biografija

25/05/2022 – TRENUTAČNO – Sarajevo, Bosna i Hercegovina UNIVERZITETSKI ASISTENT – UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

01/09/2012 – 20/05/2022 – Travnik, Bosna i Hercegovina PROFESOR STRUČNO TEORETSKE GRUPE PREDMETA ELEKTRO STRUKE, SREDNJA ŠKOLA – MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

09/07/2014 – Stanična 43, Travnik, Bosna i Hercegovina STRUČNI ISPIT ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE POSLOVA PROFESORA ELEKTRO GRUPE PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK

12/07/2012 – Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina MAGISTAR ELEKTROTEHNIKE- DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE (AUTOMATIKA I ELEKTRONIKA) – Elektrotehnički fakultet Sarajevo www.etf.unsa.ba

7/11/2009 – Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina BAKALAUREAT/ BACHELOR- INŽENJER ELEKTROTEHNIKE (AUTOMATIKA I ELEKTRONIKA) – Elek trotehnički fakultet Sarajevo

CV Europass