Prof. dr. Saša Mrdović


Kontakt Informacije

Pozicija:

Redovan profesor

Odsjek:

Odsjek za računarstvo i informatiku

Pripadnost:

Povezan


Biografija

30.4.2000. – TRENUTAČNO – Sarajevo, Bosna i Hercegovina REDOVNI PROFESOR, VANREDNI PROFESOR, DOCENT, VIŠI ASISTENT, ASISTENT – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U SARAJEVU Nastavne i naučne aktivnosti oblasti računarskih mreža i sigurnosti. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

30.4.2000. – TRENUTAČNO SUDSKI VJEŠTAK ZA IKT – RAZLIČITI SUDOVI I TUŽILAŠTVA U BIH Forenzička analiza digitalnih uređaja i računarskih mreža. Bosna i Hercegovina

30.6.2015. – 31.10.2016. DIREKTOR CENTRA – UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR, UNIVERZITET U SARAJEVU Rukovođenje glavnim računarskim i komunikacionim centrom Univerziteta. Dizajn Univerzitetskog IKT sistema I integracija IKT infrastrukture. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

30.4.2003. – 31.12.2004. ADMINISTRATOR RAČUNARSKE MREŽE – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U SARAJEVU Administracija računarske mreže fakulteta sa oko 100 računara. Dizajn fakultetskih IKT sistema i integracija IKT infrastrukture. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

30.4.2002. – 30.4.2003. SOFTVERSKI INŽENJER I MREŽNI ADMINISTRATOR – COMMISSION FOR REAL PROPERTY CLAIMS OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES Razvoj softvera. Dizajn IKT sistema komisije i integracija IKT infrastrukture. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

30.4.2000. – 30.4.2002. RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA MREŽE I HARDVER – PING Vođenje odjeljenja za računarske mreže i hardver kompanije koja projektuje i integriše IKT infrastrukturu za brojne klijente. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

30.9.1995. – 30.4.2000. SOFTWARE ENGINEER – SIEMENS / CSE Cjelokupni razvojni ciklus aplikacija za upravljanje resursima za kompanije za proizvodnju električne energije. Minneapolis, MN, Sjedinjene Države \

CV Europass