REZULTATI KONKURSA za mobilnost studenata i osoblja

Na osnovu ugovora o međuinstitucionalnoj saradnji između Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Bursa Technical University Turkey, objavljuju se rezultati konkursa za mobilnost osoblja od 10.02.2023. godine.

7-Staff-Students-applications.pdf