Rezultati ankete za ljetni semestar akademske 2021/2022. godineRezultati ankete za ljetni semestar akademske 2021/2022. godine za sve nastavne predmete dostupni su za pregled kroz informacioni sistem za podršku nastavi "Zamger".