Raspored grupa izvođenja nastave za prvu godinu I ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2022/2023.Raspored grupa izvođenja nastave za prvu godinu I ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2022/2023 u prilogu ovoga obavještenja.

Nastava počinje u ponedjeljak, 03.10.2022. godine.

Raspored za Grupe I godina