PRELIMINARNE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA


Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija možete preuzeti u prilogu obavještenja. Prigovore na ove liste kandidati mogu podnijeti putem emaila najkasnije do 06.10.2022. u 14 sati. U povratnom emailu će kandidatima biti navedeno na koji način i u kom terminu će se obaviti uvid u rad i razgovor s kandidatom. Uvidi su planirani 07.10.2022.

Prigovori se podnose na sljedeće email adrese:

 1. Za studij Automatika i elektronika – shuseinbegovic@etf.unsa.ba
  
 2. Za studij Elektroenergetika – ssmaka@etf.unsa.ba
  
 3. Za studij Računarstvo i informatika – ibesic@etf.unsa.ba
  
 4. Za studij Telekomunikacije – mmehic@etf.unsa.ba
  


RangListeFakultetRedovniAiE

RangListeFakultetRedovniEE

RangListeFakultetRedovniRI

RangListeFakultetRedovniTK