Preliminarna rang-lista prijavljenih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija – doktorski studij 2022/2023.

U prilogu je preliminarna rang-lista prijavljenih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija –
doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. godini

Preliminarna rang-lista III ciklus studija.docx