Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i informatika

Glavna oblast studiranja: Računarstvo i informatika

Ciklus studija: Prvi ciklus studija (Bakalaureat)

Minimalan broj stečenih ECTS: 180

Zvanično trajanje studijskog programa: Šest semestara/Tri godine

Uslovi za upis: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine i prijemni ispit iz matematike

Način studiranja: Full-time

Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski

Akreditacija: ASIIN, Euro-Inf®

Obrazovni ciljevi:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek računarstvo i informatika:

posjeduje fundamentalna znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike, elektronike, programiranja, računarskih algoritama, računarskih arhitektura i operativnih sistema potrebna inženjerima elektrotehnike sa fokusom na primjenu u oblasti računarstva i informatike
ima široko obrazovanje iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa sa uvidom u aktuelnu problematiku iz pomenutih oblasti, što ga osposobljava da identifikuje i rješava inženjerske probleme iz računarstva i informatike
posjeduje vještine neophodne da radi kao inženjer računarstva i informatike na poslovima analize, projektovanja, implementacije i održavanja hardvera i softvera računarskih sistema za različite namjene
posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje
posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je za timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini

Ishodi učenja:

Student po okončanju prvog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

osnovno znanje iz matematike, fizike i elektrotehnike, kao i dublje znanje i razumijevanje u oblasti računarskih nauka
sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva odgovarajućih problemima iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa
sposobnost projektovanja i implementacije računarski baziranih procesa i komponenti, uključujući i programiranje potrebnih rješenja
uvid u povezanost računarskih nauka sa elektrotehnikom i drugim inženjerskim disciplinama, kao i sa matematikom i fizikom
dobra znanja iz sljedećih oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa:
diskretne strukture, programiranje i programski jezici, računarski algoritmi i strukture podataka, softverski inžinjering, računarske arhitekture i mreže računara, operativni sistemi, računarska grafika, inteligentni sistemi, informacioni sistemi
sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inženjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti računarstva i informatike
sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa sa kojima se nisu susreli tokom školovanja primjenom stečenih inženjerskih znanja, opštih znanja iz matematike, fizike i elektrotehnike, te specijalističkih znanja iz računarskih nauka i softverskog inžinjeringa, uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći
sposobnost da osmisle i provedu testove i eksperimente iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa iz kojih mogu izvesti zaključke i provjeriti hipoteze
sposobnost analize, projektovanja i implementacije komponenti računarskih sistema (programi, baze podataka, hardverski podsistemi, itd.) upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde
poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje računarski sistemi, njihov rad i održavanje imaju na okolinu
shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja računarskih sistema i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima
sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama
sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti računarstva i informatike
sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija

Plan i program studija:

Plan i program studija Računarstva i informatike koji je aktuelan od studijske 2014/2015 godine možete pogledati na slijedećem linku. Plan i program studija za prethodne akademske godine možete pogledati na slijedećem linku.