Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Magistar/master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i informatika

Glavna oblast studiranja: Računarstvo i informatika

Ciklus studija: Drugi ciklus studija (Magistar)

Minimalan broj stečenih ECTS: 120

Zvanično trajanje studijskog programa: Četiri semestra/Dvije godine

Uslovi za upis: Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje 180 ECTS, prijemni ispit iz odabranih oblasti računarstva, informatike i matematike

Način studiranja: Full-time

Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski

Obrazovni ciljevi:

Magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek Računarstvo i informatika:

posjeduje široka znanja iz računarskih algoritama korištenih za procesiranje složenih informacija i signala, savremenih računarskih arhitektura, sa fokusom na njihovu primjenu u rješavanju kompleksnih problema iz oblasti računarstva i informatike; ima široko obrazovanje iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa, što ga osposobljava za razvoj i projektovanje složenih sistema; posjeduje vještine neophodne da radi kao inženjer računarstva i informatike na poslovima analize, projektovanja i implementacije hardvera i softvera računarskih sistema za različite namjene; posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje; posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je za timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini.

Ishodi učenja:

Student po okončanju drugog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

znanje i razumijevanje savremenih tema u oblasti računarskih nauka, koji mu omogućavaju da upoređuje različite pristupe, odabire rješenja i odlučuje o dizajnu i načinu realizacije složenih sistema; sposobnost formuliranja zahtjeva pri dizajnu složenih sistema, razvoja njegovih komponenti i cjeline, planiranja razvojnih faza i organiziranja procesa razvoja sistema; sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva odgovarajućih problemima iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa; sposobnost projektovanja i implementacije složenih računarski baziranih procesa i komponenti, uključujući i programiranje potrebnih rješenja; znanja iz sljedećih oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa: sistemi za upravljanje bazama podataka, paralelne računarske arhitekture, algoritmi za procesiranje slike, pretraživanje kompleksnih problemskih prostora, računarska grafika i animacija, vještačka inteligencija i bioinformatika, data mining, računarske komunikacije i računarska sigurnost, napredne teme softverskog inžinjeringa i informacionih sistema; sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inženjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti računarstva i informatike; sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa sa kojima se nisu susreli tokom školovanja primjenom stečenih inženjerskih znanja i širokih specijalističkih znanja iz računarskih nauka i softverskog inžinjeringa, uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći; sposobnost analize, projektovanja i implementacije komponenti računarskih sistema (programi, baze podataka, hardverski podsistemi, itd.) upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde; poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje računarski sistemi, njihov rad i održavanje imaju na okolinu; shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja računarskih sistema i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama; sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti računarstva i informatike; sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija.

Plan i program studija:

Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.