Quantum Internet Hackathon 2022

Elektrotehnički fakultet Vas sa zadovoljstvom poziva na HACKATHON u oblasti kvantnog interneta koji će se održati 1. i 2. decembra 2022 godine!

Hackathon se organizuje u saradnji sa renomiranim međunarodnim institucijama:

GÉANT
Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC)
QuTech
RIPE NCC
SURF
The Quantum Internet Alliance
Trinity College Dublin
University of Padova
INHA University of Uzbekistan
University of Sarajevo

Cilj ovog hakatona je razvijanje prvih aplikacija koje se oslanjaju na kvantnu mehaniku kao alat za komunikaciju sa ciljem sagledanja vizije kvantog interneta. Primjer ove vrste aplikacije je internet pretraživač koji može učitati web stranicu preko šifrovane HTTPS konekcije koristeći kriptografski ključ generiran protokolom kvantne distribucije ključa (QKD). Slično, mnoge druge aplikacije koje trebaju šifrirati svoj online saobraćaj, kao što su e-pošta ili online poruke, mogu se integrirati s QKD-om.

Više detalja o hackathon je dostupno putem linka

Učešće u hackathonu je besplatno uz obaveznu registraciju putem obrazaca za prijavu najkasnije do 1. novembra.