Produženje roka za odbranu završnih radova na I i II ciklusu studija u studijskoj 2021/2022.


Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-13-100/22 od 28.09.2022. godine produžava se rok za odbranu završnih radova na I i II ciklusu studija zaključno sa 07.10.2022. godine.

Studenti koji odbrane završne radove zaključno sa 07.10.2022. godine, smatraju se diplomiranim studentima u 2021/2022. godini, te ulaze u spisak za promociju diplomanata i magistranata kao i spisak za dodjelu univerzitetskih priznanja za akademsku 2021/2022. godinu.

Prilog:
Produženje roka odbrane završnih