O B A V J E Š T E NJ E o održavanju pripremne nastave - Prijava do 12.06.2023.

UNIVERZITET U SARAJEVU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu)

objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E o održavanju pripremne nastave za upis u studijsku 2023/2024. godinu

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet organizirat će održavanje pripremne nastave iz elementarne matematike za polaganje prijemnog ispita za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija "Razvoj softvera" u studijskoj 2023/2024. godini.

Pripremna nastava će se izvoditi u obimu od 30 sati predavanja u trajanju od 45 minuta (jedan školski sat), u periodu od 12. do 23. juna 2023. godine.

Vrijeme održavanja pripremne nastave je:

od 12. do 16. juna 2023. godine u periodu od 10:00 do 13:00 sati i

od 19. do 23. juna 2023. godine u periodu od 15:00 do 18:00 sati.

Cijena pripremne nastave iznosi 220,00 KM (dvijestotinedvadesetkonvertibilnihmaraka i 00/100) i u istu je uključen i odgovarajući prateći udžbenik (zbirka zadataka).

Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti za pohađanje pripremne nastave putem prijavnog obrasca, sa obaveznom naznakom na koji način žele pohađati pripremnu nastavu (online ili uživo u učionici). Rok za prijavu je produžen do 12.06.2023 godine.

Informacije o načinu izvođenja pripremne nastave (online ili uživo u učionici), bit će blagovremeno oglašene na službenoj internet stranici Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta.

Prijavni obrazac se popunjava online na https://forms.gle/3vkqrRuvhPD45G9c7 i upute za plaćanje (popunjavanje uplatnice) mogu se preuzeti u prilogu ovog obavještenja.

Uplata_za_pripremnu_nastavu.png

Odluka_o_visini_naknade_za_pripremnu_nastavu.PDF

U prilogu primjer prijemnih ispita:

Prijemni_ETF_primjer_1.pdf

Prijemni_ETF_primjer_2.pdf