Prijemni ispit za upis studenata na I ciklus studija i stručni studij Razvoj softvera na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu

Prijemni ispit za upis studenata na I ciklus studija i stručni studij Razvoj softvera na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu održat će se u srijedu 05.07.2023. godine u 13 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, ul. Zmaja od Bosne bb., 71000 Sarajevo. Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita nalazi sa rasporedom kandidata po grupama i salama je u prilogu. Uz spisak kandidata, u prilogu je i Odluka o vrednovanju rezultata, kao i mapa Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

SpisakKandidataPrijemni-Raspored.pdf

Odluka o vrednovanju rezultata prijemnog ispita.pdf

mapa_prijemni_2023.pdf