Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini planiran za petak, 30.09.2022. godine u 13:00 sati održaće se istog dana u 14:00 sati.