Treći prijavni rok za upis na Prvi ciklus studija, integrisani i stručni studij na ETF-Sarajevo

Shodno Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu (broj:01-12/22 od 09.09.2022. godine), kojom je data saglasnost za raspisivanje dodatnog roka za prijavu na Konkurs za upis u akademsku 2022./2023. godinu, obavještavamo vas da će se treći prijavni rok za upis na I ciklus studija, integrisani i stručni studij održati u periodu od 21.09.2022. do 30.09.2022. godine.

Prijava za treći rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu zaključno sa 30.09.2022. godine