Drugi prijavni rok za upis na Drugi ciklus studija (master) i specijalističke studije na ETF-Sarajevo

Shodno Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu (broj:01-12/22 od 09.09.2022. godine), kojom je data saglasnost za raspisivanje dodatnog roka za prijavu na Konkurs za upis u akademsku 2022./2023. godinu, obavještavamo vas da će se drugi prijavni rok za upis na II ciklus studija i specijalističke studije održati u periodu od 04.10.2022. do 11.10.2022. godine.

Prijava za drugi rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu zaključno sa 11.10.2022. godine.