Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Muamer Kafadar

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Muamer Kafadar, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom; Modeliranje segmentera za 3D mikroskopske slike primjenom dvostepene optimizacije na ansambl metoda segmentacije pomoću genetičkog algoritma;.

Prezentacija će se održati 19. decembra 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 14:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala S-1, prizemlje).

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.