Preporuka Senata online režim

U svrhu racionalizacije poslova kao i smanjenja broja izostanaka sa nastave na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od 4.-6. januara 2023. godine, fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu kojima oblici i načini izvođenja nastave to dozvoljavaju, preporučuje se da nastavni proces za dane 4., 5. i 6. januar 2023. godine realiziraju u online režimu. U prilogu obavještenja je Preporuka Senata broj:01-21-66/22 od 2024.

Preporuka senata- online režim.pdf