Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2022/2023. godina (I upisni rok)

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2022/2023. godina (I upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz matematike koji je rađen 29.06.2022. godine, te iste možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja..

Prigovore na Rezultate prijemnog ispita kandidati mogu uputiti putem emaila na adresu Predsjednika Komsije za provođenje prijemnog ispita Prof. dr. Mirze Batalovića, dipl.ing.el (mirza.batalovic@etf.unsa.ba) u periodu od 05.07.2022. godine do 07.07.2022. godine.

Nakon uvida u prigovore, sa kandidatima koji su uputili prigovore na rezultate prijemnog ispita, biće organizovan online sastanak o čemu će isti biti obavješteni putem emaila (na email adrese sa kojih je prigovor došao).

Termin online sastanka je petak, 08.07.2021. godine u 09:00 sati.