Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za redovan – samofinansirajući studiji

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za redovan – samofinansirajući studiji nakon prijemnog ispita održanog dana 03. 10. 2022. godine za upis kandidata u prvu godinu I ciklusa studija/prvu godinu stručnog studija u akademsku 2022/2023. godinu (treći upisni rok)

Preliminarne liste_RS_treći rok