Prijava za polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit održat će se u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Srijedu 29.06.2022

Prijemni ispit održat će se u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Srijedu 29.06.2022