Polaganje prijemnog ispita za upis na II ciklus studija-drugi prijavni rok

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2022/2023. godini (drugi prijavni rok)

Polaganje prijemnog ispita po Konkursu za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini održaće se u srijedu, 12.10.2022. godine u laboratoriji 1-11 sa početkom u 13:00 sati. Spisak kandidata po odsjecima možete preuzeti u prilogu obavještenja

spisak kandidata RI.pdf

spisak kandidata EE.pdf

spisak kandidata AE.pdf

spisak kandidata TK.pdf